ROF 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, denumit în continuare ROF, reglementează organizarea şi funcţionarea Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, atribuţiile pentru diversele compartimente şi activităţi, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

ROF.pdf


 

Prezentul Cod de Etică este aplicabil tuturor persoanelor care, în conformitate cu prevederile „Statutului personalului didactic” din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum şi funcţii de conducere în cadrul Colegiului Tehnic „Henri Coandă” și care au obligația, datoria morală şi profesională de a cunoaşte, de a respecta şi de a aplica prevederile prezentului Cod.

COD DE ETICA

 

 

 

Share this Page