invatamant profesional

INFORMAȚII ÎNSCRIERE LA ȘCOALA PROFESIONALĂ:

– Oferta

ȘCOALA PROFESIONALĂ – 56 de locuri
CLASA a IX-a

Profil SERVICII, domeniul pregătirii de bază TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
Calificarea profesională: BUCĂTAR – 28 de locuri

Calificarea profesională: OSPĂTAR – 28 de locuri

 Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat – Anexa la OMENCS nr. 5068/31.08.2016

 Procedura de admitere a elevilor în învățământul profesional de stat

 Grafic înscriere la școala profesională

bucatari

 

bucatari

 

activități ale elevilor de la școala profesională în domeniul pregătirii de bază

alimentație


Învățământul profesional reprezintă un traseu de formare profesională inițială care se organizează pentru calificări stabilite de MEN în conformitate cu Registrul Național al Calificărilor, în funcție de nevoile pieței muncii

materiale informative

Share this Page