Conform prevederilor din noul Regulament de Organizare si Functionare al Unitatilor de Invatamant Preuniversitar (ROFUIP) aprobat prin OME 4183/2022, profesorul dirifinte este cel care coordoneaza activitatea clasei.

Profesorii diriginti sunt numiti anual de catre directorul unitatii de invatamant in baza hotararii Consiliului de Administratie.

Personalitatea dirigintelui influenţează, în mod semnificativ, succesul desfăşurării procesului de învăţământ; la fel de mult personalitatea sa influenţează formarea intelectuală şi morală a elevilor cu care lucrează. Influenţa personală și rolul dirigintelui nu pot fi înlocuite nici de manuale, nici de instrucţiuni, nici de pedepse şi recompense, nici de noile tehnici moderne audio-vizuale.

 

 


 

 

 

 

 

Share this Page