directiune

DIRECTOR

ing. Nicoleta Herișanu

DIRECTOR ADJUNCT

prof, Delia Iovan

 


 

Plan managerial 

Planul managerial şi planul operaţional al directorului Colegiului Tehnic „Henri Coandă” Timişoara concepute pentru anul şcolar 2018-2019 au în vedere reperele tematice transmise de M.E.N.și ISJ Timiș, planul de acțiune al şcolii (PAS) şi analiza SWOT.

 

 

Share this Page