directiune

DIRECTOR

prof. Marica Gabriela Crenguţa Bratu

DIRECTOR ADJUNCT

ing. Nicoleta Herișanu

 


 

Plan managerial 

Planul managerial şi planul operaţional al directorului Colegiului Tehnic „Henri Coandă” Timişoara concepute pentru anul şcolar 2018-2019 au în vedere reperele tematice transmise de M.E.N.și ISJ Timiș, planul de acțiune al şcolii (PAS) şi analiza SWOT.

 

 

Share this Page