Nr. crt. COMISIA COORDONATOR RESPONSABIL

MEMBRII

1. Comisia pentru curriculum Director
Director adjunct
Tudoran Olivia Limbă și comunicare – responsabil Tudoran Olivia
Catedra limba și
literatura română și religie – responsabil Oberșterescu Diana
Bratu Crenguța
Bundy Alina
Gherghinoiu Laura
Oberșterescu Diana
Gozob Teodor
Olaru Daniela
Limbi moderne
responsabil Tudoran Olivia
Chirculescu Lucia
Igreț Ana
Tudoran Olivia
Indreica Cristina
Ionescu Florentina
Rusu Vladimir
Om și societate
responsabil Zambori Andreea
Catedra de Istorie –Geografie – responsabil Zambori Andreea Zambori Andreea
Midvichi Liliana
Roibu Aurelian
Șonea Ana
Catedra de Psihologie- Socio-umane-Logică+ ed. Antreprenorială + Educație Fizică și sport – responsabil Vicaș Corina Artimov Ecaterina
Dimache Stan Mihaela
Gruici Camelia
Onețiu Mirela
Suciu Adelina
Vicaș Corina
Științe
responsabil Bot Lăcrimioara
Catedra de matematică și informatică
responsabil Iovan Delia
Iovan Delia
Țuhașu Anișoara
Bot Lăcrimioara
Mihăiță Nicoleta
Ștefu Vionelia
Catedra de Fizică-chimie-biologie
responsabil Stîngă Luminița
Popescu Ana
Sofran Adriana
Stîngă Luminița
Costaiche Loredana
Potocean Cornelia
Tehnologii
responsabil Pîrva Daniela
Catedra de discipline Tehnice – responsabil Pîrva Daniela Pîrva Daniela
Ianoșev Miodrag
Boruga Gabriel
Muntean Maria
Ardelean Ornela
Isbiceanu Voicu
Stănese Doina
Catedra de discipline economice – responsabil Lăzărel Emilia Lăzărel Emilia
Herișanu Nicoleta
Frumușescu Polihronia Sedonia
Szasz Toma Laura
Popa Ancuța
Cioabă
Ciobanu Alina
Ciobanu Iasmina
2. Comisia de orar și serviciu pe școală/decizie Director Orar
responsabil Herișanu Nicoleta
Serviciu pe școală
responsabil Iovan Delia
3. Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar Director
Director adjunct
Midvichi Liliana Muntean Maria
Boruga Gabriel
Isbiceanu Voicu
Ianoșev Miodrag
4. Comisia pentru verificarea documentelor de proiectare a actvității didactice,
monitorizarea ritmicității notării și parcurgerea materiei, monitorizarea frecvenței, combaterea absenteismului și a abandonului școlar
Director
Director adjunct
Suciu Adelina
Responsabil

 

Responsabil transmitere situație absențe

Responsabil monitorizare și transmitere  situație copii cu părinți în străinătate

Responsabil monitorizare elevi cu risc de abandon școlar

Responsabili arii și comisii
Responsabil comisia diriginților Liliana Midvichi

Ardelean Ornela
Chirculescu Lucia
Țuhașu Anișoara

 

Diriginții

 

 

 

Diriginții

5. Comisia de sănătate și securitate în muncă Director
Director adjunct
Ianoșev Miodrag Szasz Toma Laura
Popa Ancuța
Stănese Doina
Zamfir Gheorghe
6. Comisia PSI și siguranță de urgență Director Isbiceanu Voicu Popa Ancuța
Ianoșev Miodrag
Zamfir Gheorghe
7. Comisia de educație pentru sănătate Director Zambori Andreea Potocean Camelia
Chirculescu Lucia
8. Comisia pentru etică și integritate Director Oberșterescu Diana Iovan Delia
Ștefu Vionelia
Bot Lăcrimioara
Subcomisia de prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității Director Obersterescu Diana Chirculescu Lucia
Rusu Vladimir
Sonea Ana

 

9. Comisie gestionare Revisal și BDNE și SIIIR Director
Director adjunct
Honaie Tecșa Otilia Popescu Cristian
Benea Eleonora
Ilie Nicoleta
Zamfir Gheorghe
10. Comisia de mobilitate a cadrelor didactice Director
Director adjunct
Sofran Adriana Midvichi Liliana
Muntean Maria
Zambori Andreea
11. Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare Director adjunct Lăzărel Emilia
Popescu Ana
Oberșetrescu Diana
Tudoran Olivia
Iovan Delia
Pîrva Daniela
Vicas Corina
12. Comisia pentru organizarea a examnului de simulare a examenului de bacalaureat Director   Secretar și persoană de contact Popescu Cristian
Profesorii asistenți și evaluatori
13. Comisia pentru achiziții publice Herișanu Nicoleta Zamfir G Benea Eleonora
Iovan Delia
Tudoran Olivia
14. Comisia pentru evaluarea achizițiilor publice Bratu Crenguța Comănici D Ștefu Vionelia

 

15. Comisia pentru verficarea documentelor școlare Director Director adjunct

 

Responsabilii de catedre
Tecșa Honaie Otilia
Ilie Nicoleta
16. Comisia pentru informare și relații publice Director Rusu Vladimir

 

Oberșterescu Diana
Tudoran Olivia
Iovan Delia
Stîngă Luminița
Pârva Daniela
Lăzărel Emilia
Popescu Cristian
Tecșa Honaie Otilia
17. Comisia pentru păsrarea patrimoniului Director
Director adj
Zamfir Gheorghe Comănici Gabriela
Iovan Delia
Stefu Vionelia
18. Comisia pentru recepție bunuri Director Herisanu Nicoleta Phaphernat Daniela
Ianoșev Miodrag
Belințan Mariana
Ciobanu Alina
19. Comisia pentru acordarea burselor

  • Bani de liceu
  • Burse profesionale

 

  • Burse de studiu
Director
Director adjunct
Tecșa Honaie Otilia  

 

Stîngă Luminița
Bot Lăcrimioara
Ciobanu Alina
Gherghinoiu Laura
Szasz Toma Laura
Popa Ancuța
Frumușescu Polihronia

20. Comisia pentru inventariere Director adjunct Ianoșev Miodrag Murgu Draga
Popa Ancuța
Bibliotecara
21. Comisia de casare, clasare și valorificare a materialelor școlii Director Zamfir Gheorghe Ardelean Ornela
Isbiceanu Voicu
Comănici Gabriela
Benea Eleonora
22. Comisia de aprovizionarea și distribuire a manualelor școlare Director Bibliotecar Sefii de catedre
Dirigintii
23. Comisia pentru arhivare Director
Director adjunct
Tecșa Honaie Otilia Ilie Nicoleta
Comănici Gabriela
Bibliotecar
24. Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii Director Herișanu Nicoleta Tecșa Honaie Otilia
Ilie Nicoleta
Popescu Cristian
25. Comisia de cercetare disciplinară pentru elevi Director
Director adjunct
Midvichi Liliana Munteanu Maria
Ianosev Miodrag
Boruga Gabriel
Isbiceanu Voicu
26. Comisia de monitorizare a procesului de supraveghere audio video Director
Director adjunct
Popescu Cristian Stefu Vionelia
Tudoran Olivia

 

27. Comisia de organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante nedidactic Director Director adjunct

 

Tecșa Honaie Otilia
Zamfir Gheorghe

 

 

28. Responsabil pentru acordarea avizului de conformitate a actelor din dosarul personal Director   Tecșa Honaie Otilia
29. Comisia de decontare a navetei elevilor  Director Ilie Nicoleta Diriginții
30. Comisia de organizare și desfășurare a activității la cantină Director
Director adjunct
Ciobanu Alina Medic
Asistent medical
Szasz Toma Laura
Popa Ancuța
Ciobanu Iasmina
Phaphernat Daniela
Belințan Mariana
Gruia Diana
31. Comisia de organizare și desfășurare a activității în cămin Director
Director adjunct
Murgu Draga Zamfir Gheorghe
Cosmescu
Share this Page