qualityHC

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

Componenta comisiei si atributii

  1. Nicoleta Mioara HERIȘANU  –  Director / Coordonator operativ CEAC
  2. Maria Laura SZASZ-TOMA  Responsabil CEAC
  3. Oana PĂTRUȚESCU  secretar CEAC
  4. Diana OBERȘTERESCU  membru CEAC
  5. Cristina INDREICA  membru CEAC
  6. Ancuța Maria POPA  membru CEAC
  7. Laura CHINDRIȘ  reprezentant CL
  8. Elena NEAMȚU  reprezentantul părinților
  9. Alexandra PĂVĂLEAN  reprezentantul elevilor

Atributii

Comisia CEAC este una cu caracter permanent și-și desfășoară activitatea pe tot parcursul anului școlar.
ROLUL  COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
• Realizează evaluarea internă a şcolii, pe baza standardelor de funcţionare şi a celor de calitate;
• Propune o strategie de îmbunătăţire a calităţii în unitatea de învăţământ;
• Implementează sistemul de management al calităţii.
Comisia CEAC se află în relație de coordonare față de Consiliul de Administrație.
Munca în comisia CEAC este o MUNCĂ ÎN ECHIPĂ!

Ghid CEAC

 

 

 

Share this Page