Consiliere psihopedagogică Există la nivelul unităţii de învaţamânt cabinet de consiliere şi asistenţă psihopedagogică deservit de un psihopedagog calificat. Cabinetul de orientare şcolară şi cel de psihopedagogie funcţionează în acelaşi spaţiu.

Asistenţă medicală Cabinetul medical care funcţionează în cadrul unităţii de învaţamântdotat cu mobilier şi medicamente (stoc actualizat de câte ori este necesar)asigură asistenţă medicală în caz de urgenţă.

Consilierea, aspecte informative
– Consilierea descrie o relatie interumana dintre un specialist si persoana care solicita sprijin pe o problematica personala. Activitatea de consiliere are ca functie principala sustinerea persoanei aflata în dificultate si oferirea de sprijin de specialitate pentru problema cu care se confrunta solicitantul
Tipuri de consiliere:
* Informationala – ea presupune oferirea de informatii, pe domenii / teme specifice;
* Educationala – repere psihoeducatioanale pentru sanatatea mentala, emotionala, fizica, sociala si spirituala a copiilor si adolescentilor.
* De dezvoltare personala – formarea de abilitati si atitudini care permit o functionare personala si sociala flexibila si eficienta în scopul atingerii starii de bine ;
* Suportiva – oferirea de suport emotional, apreciativ si material;
* Vocationala – dezvoltarea capacitatii de planificare a carierei;
* De criza – asistarea psihologica a persoanelor aflate în dificultate;

Obiectivele consilierii
– PROMOVAREA SANATATII SI A STARII DE BINE: functionare optima din punct de vedere somatic, fiziologic, mental, emotional, social si spiritual.
– DEZVOLTARE PERSONALA: cunoastere de sine, imagine de sine, capacitatea de decizie responsabila, relationare interpersonala armonioasa, controlul stresului, tehnici de învatare eficiente, atitudini creative, optiuni vocationale realiste.

– PREVENTIE: a dispozitiei afective negative, a neîncrederii în sine, a comportamentelor de risc, a conflictelor interpersonale, a dificultatilor de învatare, a dezadaptarii sociale, a dsifunctiilor psihosomatice, a situatiilor de criza.

Mesaj pentru tine…

Sunt momente în viatã când simti cã nimic nu mai are sens …, te cauti pe tine … si te regãsesti dintr-o datã pierdut într-o liniste ce nu poate fii umplutã… încerci sã te întelegi si sã-i întelegi pe ceilalti…, dar nici un rãspuns… TACERE…
Psihologul tãu îti oferã solutii la probelemele care te frãmântã. El te poate îndruma, te poate sprijini si îti este alãturi atunci când “nimeni nu te întelege si nimeni nu e de partea ta”. El este cel care se alaturã realitatii tale, îti întelege diversele limbaje, privirea, gesturile, faptele, durerile, energiile….
Psihologul tãu te consiliazã, te ajutã sã-ti construiesti un traseu al carieri tale de succes, si desigur îti oferã si posibilitatea reîntâlnirii cu TINE.
Totul depinde însã de TINE…Alegerea îti apartine… si nu uita cã lumea este a celor ce îndrãznesc! Transformã–ti dorinta în actiune si visurile tale pot deveni realitate!
Te astept…!

Situaţia beneficiarilor activităţii de consiliere – elevi

Consiliere individuală (număr de persoane distincte care au beneficiat de consiliere): 80. Consiliere de grup în cabinet/ clasă (număr de persoane care au beneficiat de consiliere): 349

Situaţia beneficiarilor activităţii de consiliere – părinţi

Consiliere individuală (număr de persoane distinctecare au beneficiat de consiliere): 27. Consiliere de grup în cabinet/ clasă(număr de persoanecare au beneficiat de consiliere): 225

Situaţia beneficiarilor activităţii de consiliere – cadre didactice

Consiliere individuală (număr de persoane distinctecare au beneficiat de consiliere): 10. Consiliere de grup în cabinet/ clasă(număr de persoanecare au beneficiat de consiliere): 30

Activităţi desfăşurate conform Registrului de activităţi din cabinet:  Cunoaştere şi autocunoaştere, Profesii, Piaţa muncii, Plan de carieră, Egomarketing, Adaptarea elevilor la mediul şcolar, Adaptarea şcolii la nevoile elevilor în conformitate cu standardele curriculare, Optimizarea relaţiei elevi-părinţi-profesori, Prevenirea comportamentelor agresive, Consecinţele abandonului şcolar, Dezvoltare personală

Share this Page