ANUNŢ PRIVIND DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR LA BACALAUREAT

1)Miercuri 2 Septembrie 2020 ,până la ora 12 se vor afișa rezultatele la examenul de Bacalaureat .

2) Între orele 14-20 se preiau contestații. In cazul transmiterii contestației prin mijloace electronice, acestea  se transmit la adresa de e-mail:

ce1.contestatii@gmail.com

( însoțite de copia buletinului / cărții de identitate a candidatului care depune contestația ); in acest caz , candidatului i se va transmite un răspuns, prin e-mail, de confirmare a primirii și înregistrării cererii de reevaluare a lucrărilor scrise.

cerere de recorectare

 

INSCRIERE
1
ÎNSCRIERI LA EXAMENUL DE  BACALAUREAT NAȚIONAL
SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2020
inscriere
  CALENDAR
  2
  Calendarul examenului de bacalaureat august-septembrie 2020
  calendar
   CERERI
   3
   Cerere de inscriere si echivalare
   cereri

     

    Ordin privind aprobarea programelor pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat 2020

    Programe pentru sustinerea probelor scrise de bacalaureat 2020

     


    Recomandari-masuri-speficice-dupa-starea-de-urgenta

    Anexa 4

    Măsuri de prevenire și protecție pe perioada desfășurării activităților de pregătire, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12- a și a 13-a) precum și pe perioada organizării examenelor evaluare națională și bacalaureat

    1. Activitatea de pregătire se va organiza pe grupe care vor cuprinde cel mult 10 elevi și va dura nu mai mult de 3 ore, cu pauză de cel puțin 10 de minute la fiecare oră, pentru aerisirea încăperilor.

    2. La activitățile de pregătire este interzisă participarea elevilor și a personalului didactic sau auxiliar care suferă de afecțiuni cronice, locuiesc împreună cu persoane ce suferă de astfel de afecțiuni sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani.

    3. Elevii prevăzuți la punctul 2 vor benefica de o formă de pregătire alternativă.

    4. Pauzele se vor programa astfel încât simultan să nu fie în pauză mai mult de 2 grupe de maxim 10 elevi fiecare.

    5. Înainte de începerea activităților de pregătire/examinare, în spațiile unde acestea urmează a se desfășura, se va realiza dezinfecția suprafețelor cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, urmată de aerisirea încăperii pentru o perioadă de cel puțin 30 de minute.

    6. Accesul în interiorul școlii se va realiza doar după dezinfecția mâinilor, verificarea temperaturii (care nu trebuie să depășească 370) și sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii.

    7. Pe toată durata activităților desfășurate în școală, atât elevii cât și profesorii vor purta mască medicală simplă sau mască nemedicală din diverse materiale textile, iar elevii vor fi așezați în bănci astfel încât să aibă cel puțin un loc liber în stânga și dreapta și un rând liber în față și spate.

    8. Eliminarea măștilor purtate de elevi și profesori se va realiza în locuri special destinate.

    9. Activitatea de examinare se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor mai sus prezentate, fără a fi obligatorie acordarea pauzelor.

     

     

     

     

    Share this Page