CALENDARUL examenului de bacalaureat național -2020
Sesiunea iunie -iulie 2020
 
25 –29 mai 2020 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
29 mai 2020 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
9 –10 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A
11 –12 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă -proba B
15 –17 iunie 2020 Evaluarea competențelor digitale -proba D
18 –19 iunie 2020 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională -proba C
22 iunie 2020 Limba și literatura română -proba E.a) -proba scrisă
23 iunie 2020 Limba și literatura maternă -proba E.b) -proba scrisă
24 iunie 2020 Proba obligatorie a profilului -proba E.c) -proba scrisă
25 iunie 2020 Proba la alegere a profilului și specializării -proba E.d) -proba scrisă
30 iunie 2020 Afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 -16,00)
1 -6 iulie 2020 Rezolvarea contestațiilor
7-iulie 2020 Afișarea rezultatelor finale
 
 

https://sorinborodi.ro/subiecte_examene.html

OMEN 4824/30.08.2018 privind aprobarea graficului de desfasurarea a examene de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamant profesional si tehnic

procedura conditii de egalizare a sanselor

Share this Page