hcoanda.ro

arii_curriculare

activitati

profiluri

dotare

imagini

istoric

contact

la favorite

 

 

 

 

Simpozion international de comunicări științifice 

Tehnologie și creativitate în învățământul tehnic preuniversitar

editia a V-a, 8 iunie 2018

CREATIVITATE ŞI INOVAŢIE ÎN EDUCAŢIE ÎN CONTEXTUL TEHNOLOGIZĂRII

 Simpozion Coanda 2018*

 

 https://photos.app.goo.gl/h1I8v67XEBwCd45o1

 

http://simpozioncoanda.weebly.com site
Diversitate culturală în învățământul european

editia a IV-a, 10 iunie 2017

simpozion

http://simpozioncoanda.weebly.com

 

 


Simpozion international de comunicări științifice 

Tehnologie și creativitate în învățământul tehnic preuniversitar

"Învățământul românesc în context european"

Editia a III-a, 3 iunie 2016

 

 


 

 

Simpozion international de comunicari stiintifice

“Tehnologie si creativitate în învatamântul tehnic preuniversitar”

Editia a II-a, 2012

 

Argument
Actuala sesiunea de comunicari este introdusa ca urmare a succesului de care s-a bucurat evenimentul anterior, desfasurat în anul scolar 2010- 2011 în cadrul Colegiului Tehnic “Henri Coanda” Timisoara în colaborare cu SMC International si cu Universitatea Politehnica Timisoara, sub forma unor activitati metodice si seminarii de dezbatere metodico-stiintifice, activitati care au beneficiat de un real interes din partea cadrelor didactice din liceele cu profil tehnic din Timisoara.


TIPUL SIMPOZIONULUI: international, (conf. art.1f din Regulamentul de organizare si desfasurare nr. 8646 din 05.10.2010 elaborat de ISJ Timis), cu participarea invitatilor din regiunea de vest, jud. Timis, Arad, Bihor, Hunedoara, Caras_Severin, si cu invitati de la HW.Schule –Pforzeim Germania, Instituto Barrutialde- Gernika Espania

SCOP:
Crearea unui cadru pentru stimularea creativitatii, inventivitatii si performantei cadrelor didactice si elevilor din învatamântul tehnic preuniversitar.

OBIECTIVE:
• Promovarea activitatilor ce vizeaza performanta în învatamântul tehnic preuniversitar
în domeniile Mecatronica, Electronica automatizari
• Materializarea bazelor unor colaborari între unitatile de învatamânt tehnic preuniversitar, unitati de învatamânt tehnic superior, alte institutii si asociatii, în vederea promovarii unor actiuni comune de crestere a eficientei educative si atingerii standardelor unui învatamânt de calitate europeana.
• Diseminarea unor exemple de bune practici în învatamântul tehnic preuniversitar; prezentarea si publicarea unor lucrari realizate de profesori si elevi pe teme de actualitate care se încadreaza în tematica prezentata.
• Prezentarea noutatilor în domeniul echipamentelor si materialelor didactice si industriale din domeniile de interes ale sesiunii
• Educarea capacitatii de comunicare, stimularea initiativei, creativitatii si dezvoltarea spiritului de competitie si a capacitatii de cooperare între elevi

Tematica abordata:
? Sectiunea A: Metodologii si strategii didactice inovative în predarea disciplinelor tehnice
? Sectiunea B: Creativitatea elevilor din învatamântul tehnic preuniversitar în domeniul Mecatronica, Electronica automatizari
? Sectiunea C: Didactica, intre traditie si modernitate

ORGANIZATOR: Colegiul Tehnic “Henri Coanda” Timisoara

Parteneri:
o Inspectoratul Scolar Judetean Timis
o Universitatea Politehnica Timisoara,
o SMC România
o Tehnorama Timisoara
o Consiliul judetean Timis

Coordonatori:

ing.Isabela Camelia MANIU – inspector scolar ISJ Timis
ing. Marcel BRANCU – inspector scolar ISJ Timis
ec. Constantin ROTARIU – director Colegiul Tehnic “Henri Coanda” Timisoara
ing. Silvia BORDAN – director adjunct Colegiul Tehnic “Henri Coanda” Timisoara

Comitet stiintific:

prof. dr. ing Valer DOLGA –. Universitatea Politehnica Timisoara - Catedra Mecatronica
ing. Elena BUZGAR - reprezentant SMC România
ing. Alexandru IOVANOVICI – reprezentant Tehnorama Timisoara
prof. Vionelia STEFU – Colegiul Tehnic “H Coanda” , formator CISCO, ECDL
prof. Livia Miron - Colegiul Tehnic “Henri Coanda” Timisoara, metodist ISJ Timis

Comitetul de organizare

ing. Delia CURTUZAN – responsabil arie curriculara Colegiul Tehnic “Henri Coanda”
ing. Daniela Pirva – profesor Colegiul Tehnic “Henri Coanda” Timisoara
prof. Bratu Crenguta - Colegiul Tehnic “Henri Coanda” Timisoara

Atributiile Comisiei tehnice de organizare:
- Se ocupa de promovarea evenimentului în rândul liceelor tehnice si a grupurilor scolare din tara si strainatate
- Organizeaza si coordoneaza desfasurarea activitatilor pe sectiuni: stabileste locul, programul orar si conditiile de participare si desfasurare a activitatilor
- Stabilesc structura comisiilor de evaluare – câte una pentru fiecare sectiune – constituite din cadre didactice cu activitate si rezultate deosebite, inspectori de specialitate, cadre didactice din învatamântul superior.
- Decid structura si modul de redactare si publicare a lucrarilor
- Verifica respectarea conditiilor de înscriere a participantilor si corectitudinea datelor transmise
- Centralizeaza datele, întocmeste lista participantilor si ordinea de prezentare a lucrarilor pe sectiuni
- Prezinta comisiei stiintifice lucrarile înscrise în vederea evaluarii acestora, împreuna cu care elaboreaza fisa individuala de evaluare a lucrarilor si centralizatorul final de evaluare.
- Analizeaza cheltuielile estimative necesare pentru organizarea si desfasurarea activitatilor
- Se ocupa de publicarea lucrarilor în brosura (CD) cu ISBN
CERINTE PENTRU REDACTAREA LUCRARILOR
- Format A4, tip portret
- Tehnoredactare Microsoft Office Word, (.doc) margini egale la 25mm,
- text aliniat bloc, font Times New Roman, size 14 bold centrat pentru titluri, 12 Normal pentru continut, spatiere la 1 rind.
- Lucrarea nu va contine mai mult de 8 pagini, continând în mod obligatoriu pagina de titlu si bibliografie.
- Se vor preciza clar titlul, autorii (nu mai mult de 2 /lucrare), specializarea si institutia de învatamânt

INFORMATII DE NATURA ORGANIZATORICA SI FINANCIARA:

Locul de desfasurare: Colegiul Tehnic “Henri Coanda” Timisoara – Str. Brediceanu 37
Data: 3.04.2012
Programul sesiunii:
1200 – 12 30 – Deschiderea în plen a sesiunii. Cuvântul invitatilor
1230 – 1530 – Desfasurarea programului pe sectiuni
1530 – 1600 – Concluzii, evaluare

Inscrierea candidatilor se face pe baza datelor din Fisa de înscriere, care se va trimite pâna la data de 23.03.2012 în format electronic pe adresa: colegiul_coanda@yahoo.com cu mentiunea “simpozion”sau prin fax la nr. 0256293688. Pentru publicarea lucrarii prezentate, se va transmite si varianta electronica a acesteia, respectând conditiile de redactare.
Participantii vor prezenta doar lucrari originale care nu au mai fost prezentate cu alta ocazie. Cele ce vor fi publicate vor fi insotite de o declaratie pe proprie raspundere privind originalitatea lucrarii si faptul ca a fost utilizata doar bibliografia precizata in lucrare. Organizatorii îsi rezerva dreptul de a selecta doar lucrari care se încadreaza în tematica anuntata.
Lucrarile transmise nu se returneaza, ele vor fi arhivate la biblioteca scolii.
Elevii participanti la sesiune vor elabora lucrari stiintifice/ proiecte practice sub îndrumarea profesorilor, împreuna cu care stabilesc tema, bibliografia, modul de redactare si prezentare.
Este obligatorie participarea directa a tuturor profesorilor din judetul Timis inscrisi cu lucrari si a cel putin 50% din cei inscrisi din alte judete.

Taxa de participare va acoperi cheltuielile pentru pregatirea mapelor simpozionului, a diplomelor de participare si editarea unei brosuri cu ISBN în care vor figura toate lucrarile transmise spre publicare.
Taxa de participare pentru cadre didactice este de 30 RON/persoana si se achita o singura data de fiecare participant, indiferent de numarul lucrarilor prezentate.
Pentru elevi nu se percepe taxa de participare.
Taxa se achita prin mandat postal pe adresa: Lazarean Rodica, str. Nicolae Iorga nr. 6C, ap.5 Timisoara, sau depunere in cont bancar pt. Asociatia CHC Team, cod IBAN RO18BRDE360SV17085933600 cu mentiunea “pt. simpozion”.

PERSOANE DE CONTACT:

Curtuzan Delia, tf. 0723609144, email curtuzan_delia@yahoo.com – sectiunile A,B
Pirva Daniela, tf. 0721732222, email parvadaniela@yahoo.com – sectiunile A,B
Bratu Crenguta, tf. 0723232431, email crengutabratu@yahoo.fr -– sectiunea C

 


editia I, 2011

 

 

 

 


contact